Ozonreactor

Ozon toepassing in mijn vijver!


Wat is ozon?

Wat is Ozon? In de lucht om ons heen bevindt zich een hoeveelheid zuurstof. Dit is een enkelvoudige stof (een element) waarvan enkele enkele molecuul uit twee atomen bestaat. Bij een onweersbui wordt bij de hoge elektrische ontladingen ozon gevormd. Ozon bestaat uit moleculen die gevormd worden door drie zuurstofatomen. Na een tijdje laat dit extra atoom los en kan dan reageren met een andere stof. Met goede apparatuur is Ozon uitstekend te produceren en op de juiste wijze ingezet biedt het vele voordelen.

ozonOzon kan op een breed gebied ingezet worden, te denken valt aan bijvoorbeeld afvalwaterbehandeling luchtzuivering drinkwaterzuivering waterdesinfectie en geurbehandeling, Ook zie je steeds vaker dat zwembaden gereinigd worden met behulp van Ozon i.p.v. chloor of zouttabletten. Ook in onze vijvers wordt Ozon toegepast en op de juiste wijze gebruikt is het een uitstekende aanvulling.

Te alle tijde moeten we echter ook biologisch blijven filteren. Ozon kan ozongeen conventionele filter vervangen. Daarnaast ben ik mij terdege bewust van het feit dat het inzetten van Ozon zal leiden tot een nitraatpiek omdat je ammoniak vrijwel direct omzet naar nitraat. Dit is ook een van de redenen dat ik Ozon gebruik als het nodig is af en toe als hulpmiddel en met mate.


GENERATOR

Ozon Reactor

Op deze foto is een watergekoelde generator te zien, waar 4 gram ozon gemaakt wordt.

Ozon wordt opgewekt door hoogspanning. Door nu lucht langs de hoogspanning te laten stromen wordt ozon gemaakt. Dit stukje van de ozon generator wordt ook wel “corona discharge element” genoemd. Het voordeel van deze methode bij bijvoorbeeld de Sander generatoren is dat generators vrij zelf makkelijk schoon te maken zijn. (wel alles spanningsvrij maken).

Ook kun je ozon maken met behulp van UV lampen. Dit is een minder effectieve wijze om ozon te maken en wordt vaak toegepast bij het produceren van kleine hoeveelheden ozon.

 


OZONREACTOR

Ozon Reactor De reactor is een mijn geval een buisconstructie waarin water uit de vijver en een lucht met ozon door middel van een venture intensief wordt gemengd.
Ozon Reactor Hier zie je dezelfde reactor, uitgebreid met een lucht ontvochtiger, rest ozonvernietiger en eiwit afschuimer in werking.
Ozon Reactor En de afschuimer in werking na 1 minuut…
Ozon Reactor … en na 10 minuten..

De reden dat ik voor een venture heb gekozen is dat ik de venture kan regelen. Door de vernauwing in de venture te regelen kan ik de weerstand vergroten of verkleinen, en daarmee ook de diameter van de belletjes. Hoe kleiner het belletje des te groter het oppervlak per b.v. kubieke cm.

Ik krijg weleens de opmerking dat ik voor mijn reactor een pomp gebruik die veel stroom gebruikt. Omdat ik met venturies werkt wordt er effectiever gebruik gemaakt van de reactor. Daardoor kan de gehele installatie weer korter aan staan.

Als een vijver eenmaal de juiste redox waarde heeft bereikt volstaat een uurtje per dag. Toch is dit geen vuistregel. Een ieder stelt zijn eigen eisen ten aanzien van de waterkwaliteit.

Ook spelen factoren als visbezetting vervuilingsgraad van de vijver inhoud van de vijver en de hoeveelheid ozon grammen of milligrammen een factor.

Ook de wijze van het inmengen van de ozon in water speelt een belangrijke rol.

Je kunt ozon behalve met venturies ook op andere manieren inbrengen. Er zijn ozonbestendige luchtstenen verkrijgbaar. Ook gesinteld glas wordt gebruikt.

Ook kan Ozon ingebracht worden met inline mixers. Er zijn goede en minder goede mixers verkrijgbaar. Sommige type mixers wervelen alleen maar en dat is geen mixen. Er zijn ook mixers op de markt die de gassen en vloeistoffen echt door elkaar mixen maar deze hebben een ander prijskaartje.

Persoonlijk vind ik een mixer geschikt om lucht aan het vijver milieu toe te voegen en minder geschikt om ozon in te mengen. Mijn reden daarvoor is dat de contact tijd ozongas/water te kort is. Direct na het verlaten van de mixer klontert de lucht immers weer samen tot een grote lucht/ozon bel. Hierdoor loop je het risico dat er veel rest ozon het vijver milieu ingebracht wordt. Mijns inziens is voor het inmengen van ozon een intensieve menging nodig en een lange verblijftijd. Eisen waar mijn reactor aan voldoet en een van de reden dat ik hem 10 jaar geleden al ontwikkeld en gemaakt heb..

Ook moeten we te allen tijde proberen bij de ozonreactor eventuele restozon zo veel mogelijk te elimineren. Rest ozon is schadelijk voor de gezondheid. Een stukje rubber ophangen in de buurt van de reactor kan helpen om te bepalen of er restozon vrij komt. Ozon tast rubber aan.


OVERZICHTSTABEL

Je creëert meer oppervlak met kleine belletjes.

Wellicht kun je jezelf voorstellen dat een lucht/ozon belletje met een diameter van 0,10 mm meer oppervlak per liter lucht heeft als een bel met een diameter van 1 cm.
In een bel van 1 cm passen heel erg veel belletjes van 0.10 mm.

In de reactor oxideert de ozon op de in het water aanwezige stoffen.
Dit kan van alles zijn bijvoorbeeld slechte bacteriën maar niet te vergeten ook goede bacteriën en algen.

Ozon zal in principe alle levende organismes afdoden en maakt geen onderscheid tussen goede en slechte organismen.

Daarnaast heeft Ozon nog een aantal andere voordelen zo verwijderd het ook geelstoffen uit het water waardoor je de mineraalachtige waterkleur krijgt persoonlijk vind ik dit overigens niet mooi. Voor mij hoeft een vijver niet glas en glas helder te zijn.


Reactor animatie

Vanaf het voorfilter wordt het water met een krachtige pomp naar de venturi gepompt. Het water dat door de verstelbare venturi wordt gestuwd zuigt het lucht/ozon mengsel aan afhankelijk van de instelling tot wel 40 liter per minuut.

Dit mengsel van water/lucht/ozon wordt in de binnenste (32 mm) buis van de rechter buitenste buis geïnjecteerd. Deze middelste buis mondt onderin de grotere buis (110 mm) uit van waaruit het water naar boven moet stromen.

Aan de bovenzijde van de buitenste buizen zijn overlopen gemaakt zodat het water naar de middelste buis met de grote diameter (160 mm) kan lopen.

Aan de onderzijde van de grote buis kan het water weg lopen naar de eiwitafschuimer zichtbaar op deze foto.


Filmpje reactor in werking.


Schuimkop

ozon eiwit in werking

Boven in de middelste buis vormt zich een grote lucht rest ozon bel die vervolgens weer aangezogen wordt via de tweede linker buis met daarop ook een venturie en hier wordt de gehele vermenging nogmaals toegepast.

De minimale contactlengte is in de reactor is dan per zijde 4 meter geweest. De overtollige lucht met ozon wordt afgevoerd via een buis naar de luchtreiniger een buis die is gevuld met actieve kool. Het enige doel van deze buis is de restanten ozon af te breken voor het in de buitenlucht komt.

Voor het water vanuit de middelste buis wegstroomt naar de eiwit afschuimer, kun je kleine belletjes zien in de buis.

belletjes

Zichtbaar zijn de kleine belletjes in de brede buis. Deze belletjes zijn zo klein, dat het haast lijkt alsof ze zweven. Door het kleine oppervlak en de grote hoeveelheid binden ze veel vuiligheid en eiwitten die vervolgens via de afschuimer uit het sijsteem verwijderd worden.

Uiteindelijk zie je hieronder het eindresultaat, de afgeschuimde en bezonken afvalproducten en eiwitten in een cola fles.

cola fles

Tot zover dit stukje over mijn ozonreactor combinatie.
jankoi.nl